Tabela de envio

Tabela de valores de envio.

Tabela de tamanho das caixas e valores por províncias

Tabela de frete do sistema - Página1.csv

Provincias60cm 1kg a 4kg80cm 5kg a 8kg100cm 9kg a 18kg120cm 19 a 25kg
Aichi¥800¥1010¥1260¥1500
Akita¥950¥1180¥1410¥1660
Aomori¥950¥1180¥1410¥1660
Chiba¥850¥1080¥1310¥1560
Ehime¥950¥1180¥1410¥1660
Fukui¥850¥1080¥1310¥1560
Fukuoka¥1080¥1290¥1530¥1770
Fukushima¥950¥1180¥1410¥1660
Gifu¥850¥1080¥1310¥1560
Gunma¥850¥1080¥1310¥1560
Hiroshima¥950¥1180¥1410¥1660
Hokkaido¥1400¥1620¥1860¥2100
Hyogo¥850¥1080¥1310¥1560
Ibaraki¥850¥1080¥1310¥1560
Ishikawa¥850¥1080¥1310¥1560
Iwate¥950¥1180¥1410¥1660
Kagawa¥950¥1180¥1410¥1660
Kagoshima¥1080¥1290¥1530¥1770
Kanagawa¥850¥1080¥1310¥1560
Kochi¥950¥1180¥1410¥1660
Kumamoto¥1080¥1290¥1530¥1770
Kyoto¥850¥1080¥1310¥1560
Mie¥850¥1080¥1310¥1560
Miyagi¥950¥1180¥1410¥1660
Miyazaki¥1080¥1290¥1530¥1770
Nagano¥850¥1080¥1310¥1560
Nagasaki¥1080¥1290¥1530¥1770
Nara¥850¥1080¥1310¥1560
Niigata¥850¥1080¥1310¥1560
Oita¥1080¥1290¥1530¥1770
Okayama¥950¥1180¥1410¥1660
Okinawa¥1330¥1600¥1870¥2130
Osaka¥850¥1080¥1310¥1560
Saga¥1080¥1290¥1530¥1770
Saitama¥850¥1080¥1310¥1560
Shiga¥850¥1080¥1310¥1560
Shimane¥950¥1180¥1410¥1660
Shizuoka¥850¥1080¥1310¥1560
Tochigi¥850¥1080¥1310¥1560
Tokushima¥950¥1180¥1410¥1660
Tokyo¥850¥1080¥1310¥1560
Tottori¥950¥1180¥1410¥1660
Toyama¥850¥1080¥1310¥1560
Wakayama¥850¥1080¥1310¥1560
Yamagata¥950¥1180¥1410¥1660
Yamaguchi¥950¥1180¥1410¥1660
Yamanashi¥850¥1080¥1310¥1560
Tabela de frete do sistema - Página1.csv